výnimočné keramické krytiny

VÝNIMOČNÉ KERAMICKÉ KRYTINY NELSKAMP
NIBRA
®
 

Nelskamp Nibra® DS 10
Nelskamp Nibra® MS 5
Nelskamp Nibra® F 10 U
Nelskamp Nibra® DS 5
Nelskamp Nibra® G 10

NIBRA®

Nibra® je patentovaný názov pre keramické škridly Nelskamp zo zvlášť kvalitnej westerwäldskej hliny. Výnimočnosť hliny je v jej veľkej hustote resp. objemovej hmotnosti, čiže vo výsledku v pórovitosti vypáleného materiálu. Veľká hustota hliny dovoľuje vypaľovanie pri teplotách vyšších ako 1000 °C, čo je oveľa viac ako pri bežnom íle. Vypálená Nibra® škridla má veľmi nízku nasiakavosť - menej ako 3% (nasiakavosť bežných pálených škridiel je medzi 6 až 16 %), čo extrémne zvyšuje jej odolnosť voči mrazu, poveternostným vplyvom a spolu s pevnosťou, tvrdosťou a odolnosťou voči zlomu dosahuje nadpriemernú životnosť pálenej škridly.


Veľká hustota hliny umožňuje aj výrobu veľkoplošných keramických škridiel, pretože vypaľovanie takto kvalitnej hliny nedeformuje tvar škridle. Kvalita ílu spolu s vysokými vypaľovacími teplotami umožňuje výrobu keramických škridiel, ktoré svojimi parametrami prevyšujú požiadavky normy na keramické krytiny a jednoznačne spĺňajú normu DIN EN 1304.


Zvýšiť kvalitu a predĺžiť životnosť i vzhľad pálenej Neskamp Nibra® škridle môžete výberom povrchovej úpravy Engoba, či ušľachtilá Engoba. Obe Engoby majú hladký povrch, ktorý dlhodobo udržuje škridlu čistú a odolnú voči machu i riasam. Dlhé roky tak strecha vyzerá ako nová.